خاطرات و نکته ها
حجاب دختران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حجاب دختران

حجاب دختران

‏یادم می آید که درباره حجاب دختر‏‎ ‎‏می فرمودند: تا به حدّ تکلیف نرسیده،‏

‎ ‎‏حجاب لازم نیست، می تواند هر طوری که می خواهد بپوشد؛ ولی وقتی‏‎ ‎‏تکلیف شد، دیگر نگویید عیب ندارد. اینکه شما از پنج سالگی چادر سر‏‎ ‎‏دختر می کنید و اگر پسرخاله یا پسرعمو به خانه تان بیاید، می گویید عیب‏‎ ‎‏ندارد، این مطلب را به بچه تلقین کرده اید که راجع به مسائل دینی سخت‏‎ ‎‏نباشد. باید به بچه فهماند که بعد از سن تکلیف، پسرعمو و پسرخاله و...‏‎ ‎‏نامحرم هستند و باید حجاب داشته باشد. گاهی سلیقه های مختلف پدر و‏‎ ‎‏مادر، مسائل شرع را تغییر می دهد و برای بچه، کار را مشکل می کند.‏‎ ‎‏نباید مسائل شرع را برای بچه مشکل کرد. اسلام دین راحتی است، دین‏‎ ‎‏فطرت است.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 517