خاطرات و نکته ها
احترام به همسر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احترام به همسر

احترام به همسر

‏یک روز خانم برای ملاقات امام به‏‎ ‎‏بیمارستان آمدند. آقا چون می دانستند که‏

‎ ‎‏خانم کمر درد دارند، فرمودند: خانم، اتاق شما پله دارد، نباید تا اینجا‏‎ ‎‏می آمدید، کمرتان درد می گیرد. خانم گفتند: من دوست دارم بیایم شما را‏‎ ‎‏ببینم. امام فرمودند: عیبی ندارد، من هم دوست دارم، ولی نگران حال شما‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 521

‏هستم، شما کمرتان درد می کند، نیایید. امام همان طور که خوابیده بودند،‏‎ ‎‏یک صندلی نشان دادند به خانم و فرمودند: بنشینید. احترامی که همیشه‏‎ ‎‏برای خانم قائل بودند، تا همان لحظات آخر هم همان احترام برقرار بود.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 522