خاطرات و نکته ها
خانم نیامدند؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خانم نیامدند؟

خانم نیامدند؟

‏امام تاهمین اواخر تا وقتی که خانم سر سفره‏‎ ‎‏نمی آمدند، دست به غذا نمی زدند. گاهی که‏

‎ ‎‏ما زودتر دست به غذا می بردیم، به طور صریح نمی گفتند چرا صبر‏‎ ‎‏نمی کنید، می گفتند: خانم نیامدند؟ چند بار ایشان را صدا می کردند. گاهی‏‎ ‎‏خانم می آمدند و می گفتند: آقا، آخر من مهمان دارم، شما بخورید، من‏‎ ‎‏باید غذا بکشم بعد می آیم. این رفتار احترام آمیز که با محبت همراه بود در‏‎ ‎‏همۀ ما اثر می گذاشت.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 522