خاطرات و نکته ها
نماز اول وقت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نماز اول وقت

نماز اول وقت

‏مسألۀ دیگر، نماز اول وقت بود که ایشان‏‎ ‎‏خیلی به آن اهمیت می دادند. ـ حتی در‏

‎ ‎‏بیمارستان هم که بستری بودند با وجود دردمندی مراقب اوقات شرعی‏‎ ‎‏بودند روایتی از امام جعفر صادق(ع) نقل می کردند که اگر کسی نمازش را‏‎ ‎‏سبک بشمارد، از شفاعتشان محروم می شود.‏


کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 525

‏     من یک بار به ایشان عرض کردم: سبک شمردن نماز شاید به این‏‎ ‎‏معنی باشد که شخص نمازش را یک وقت بخواند و یک وقت نخواند.‏

‏     گفتند: نه، اینکه خلاف شرع است.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 526