خاطرات و نکته ها
تحصیل بانوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تحصیل بانوان

تحصیل بانوان

‏یک روز مسئولین محترم حوزه علمیه قم، به‏‎ ‎‏اتفاق جناب آقای موسوی اردبیلی به حضور‏

‎ ‎‏امام رسیدند. ملاقات امام که با آنها تمام شد من به خدمتشان رسیدم،‏‎ ‎‏ایشان با همان قیافه مهربان و صمیمی شان فرمودند: الآن به آقایان داشتم‏‎ ‎‏سفارش شما خانمها را می کردم. من کنجکاو شدم که بدانم سفارش چه‏‎ ‎‏بوده، بعد که پرسیدم فهمیدم امام به آنها فرموده اند: شما سعی کنید‏‎ ‎‏امکانات تحصیل را برای خانمها فراهم کنید که به اینها در طول تاریخ ظلم‏‎ ‎‏بسیار شده، حال آنکه برخی از آنها را که من می بینم، استعدادهای خوبی‏‎ ‎‏دارند که باید شکوفا شود و در حقیقت حیف است که هدر بروند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 530