خاطرات و نکته ها
تعدّد زوجات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تعدّد زوجات

تعدّد زوجات

‏امام و فرزندانشان هر کدام یک همسر‏‎ ‎‏اختیار کردند. ایشان مسأله تعدد زوجات را‏

‎ ‎‏به گونه ای مطرح می کردند که اهل خانه اصلاً از مردی که چنین کاری را‏‎ ‎‏بکند بدشان می آمد و این موضوع را قبیح می دانستند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 531