خاطرات و نکته ها
مفقود شدن دیوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مفقود شدن دیوان

مفقود شدن دیوان

‏من از امام به طور مکرر درخواست می کردم‏‎ ‎‏که شعر بگویند ولی ایشان هر بار با‏

‎ ‎‏تعابیر متفاوت، مخالفت خود را اعلام می کردند. من شنیده بودم ایشان در‏‎ ‎‏دوران جوانی سه بار دیوان شعری ترتیب داده بودند؛ اما هر بار‏‎ ‎‏اشعارشان به دلایلی گم شده بود. این موضوع به نظر من طبیعی نبود.‏‎ ‎‏چون ایشان در کارهایشان خیلی منظم بودند و گم شدن نوشته ها و‏‎ ‎‏دفترچه هایشان اصلاً طبیعی نبود، همه چیزشان جای مشخصی داشت،‏‎ ‎‏ممکن نبود چیزی را جایی بگذارند و بعداً یادشان برود. در هر صورت،‏‎ ‎‏مرتبه اول که اشعارشان گم می شود، تعدادی از آنها را که از حفظ داشتند،‏‎ ‎‏با اشعار تازه ای به دفتر جدید اضافه کردند. این دفتر نیز گم می شود. بعد‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 532

‏که مسأله تبعیدشان به ترکیه پیش می آید، خانم شان که خیلی از آن اشعار‏‎ ‎‏را حفظ بودند، در دفتری یادداشت می کنند.‏

‏     امام در مرتبه سوم، یک مقدار از آن اشعار گذشته را که به خاطر‏‎ ‎‏داشتند، با مقداری که خانم شان اضافه کرده بودند، در دفتری ثبت‏‎ ‎‏می کنند، این بار هم دیوان اشعارشان گم شده است. این موضوع به نظر‏‎ ‎‏ایشان هم خیلی عجیب بود.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 533