خاطرات و نکته ها
یک نکته
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

یک نکته

یک نکته

‏چند سال پیش کاغذ کوچکی در میان کتابم‏‎ ‎‏یافتم. موضوع آن از این قرار بود که امام‏

‎ ‎‏نکتۀ مهمی را خطاب به یکی از مسئولین نظام یادداشت کرده بودند. این‏‎ ‎‏کاغذ فقط به اندازه همان یک خط بود و چون آن فرد خود به دیدار امام‏‎ ‎‏آمد، آن کاغذ میان صفحات کتاب باقی ماند. امام تذکری به آن شخص‏‎ ‎‏محترم به این مضمون داده بودند که کارهایتان را طوری انجام دهید که‏‎ ‎‏هر وقت خواستید در مقابل مردم باز گو کنید توانش را داشته باشید.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 538