خاطرات و نکته ها
شما در فقه مجتهدید و من در طب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شما در فقه مجتهدید و من در طب

شما در فقه مجتهدید و من در طب

‏یکی از پزشکان قم نقل می کرد که: هنگامی‏‎ ‎‏که خبر دادند امام دچار ناراحتی قلبی‏‎ ‎‏شده اند، خودم را به بالین ایشان رساندم و‏

‎ ‎‏فشار خونشان را گرفتم؛ فشارسنج عدد پنج را نشان می داد و این از نظر‏‎ ‎‏پزشکی خیلی خطرناک بود. کارهای اولیه را انجام دادم و پس از دو‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 539

‏ساعت که وضع قدری بهتر شده بود ولی هنوز خطرناک بود، دیدم که‏‎ ‎‏ایشان آماده حرکت شده اند. عرض کردم: آقا جان! چرا برخاستید؟‏‎ ‎‏فرمودند: «نماز!» عرض کردم شما در فقه مجتهدید و من در طب! حرکت‏‎ ‎‏کردن برای شما به فتوای من حرام است! بهتر است خوابیده نماز بخوانید.‏‎ ‎‏ایشان نیز با دقت به نظر من عمل فرمودند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 540