خاطرات و نکته ها
ترک محضر استاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ترک محضر استاد

ترک محضر استاد

‏زمانی امام نزد عالمی تلمذ می کردند، وقتی‏‎ ‎‏می شنوند که آن آقا ازدواج مجدد کرده‏

‎ ‎‏است، نزدشان رفته و از او علت این کار را پرسیده بودند. آن روحانی‏‎ ‎‏جواب قانع کننده ای ارائه نمی کند، امام خانه آن استاد را ترک کرده، و‏‎ ‎‏دیگر به درس او نمی روند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 540