خاطرات و نکته ها
کدام درخت قشنگتر است؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کدام درخت قشنگتر است؟

کدام درخت قشنگتر است؟

‏یک بار که با امام در حیاط قدم می زدم به من‏‎ ‎‏گفتند: اگر گفتی کدام یک از درختها قشنگتر‏‎ ‎‏است؟ من که تا آن روز توجهی به این‏

‎ ‎‏موضوع نکرده بودم گفتم: خوب، این یکی.‏

‏     امام گفتند: همین طور نگو. چه دلیلی برای قشنگی این درخت داری؟‏‎ ‎‏برو دو ـ سه روز فکر کن. برو ببین زیبایی یک درخت در چیست. ببین طرز‏‎ ‎‏قرار گرفتن ساقه و شاخه چطور است. تنۀ درخت چه شکلی است،‏‎ ‎‏برگهای آن چطور بر شاخه ها قرار گرفته اند، سایه درخت چطور است...‏‎ ‎‏اینها را یکی یکی می گفتند و به من نشان می دادند. بعد ادامه دادند: ببین‏‎ ‎‏ترکیب این درخت در کل چطور است. جزء جزء آن چطور است. درخت‏‎ ‎‏دیگری در گوشه حیاط بود. امام به آن اشاره کردند و گفتند: فاطی!‏‎ ‎‏نیستی، صبح پیش از آفتاب که من قدم می زنم، نمی دانی که این درخت‏‎ ‎‏چقدر قشنگ است. وقتی خورشید از آن پشت به قسمت بالای درخت‏‎ ‎‏می زند، این قسمت درخت زیبایی خاصی پیدا می کند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 544