خاطرات و نکته ها
صبر بر مصیبت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

صبر بر مصیبت

صبر بر مصیبت

‏هنگامی که آقا مصطفی شهید شدند، تحمل‏‎ ‎‏این مصیبت برای امام خیلی سخت و دشوار‏

‎ ‎‏بود؛ زیرا حاج آقامصطفی نه تنها یک پسر که شاگردی ممتاز برای استاد‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 545

‏خود و امیدی برای آینده اسلام بود. امام می فرمودند: ثمره عمر علمی من‏‎ ‎‏بود. او از اول شاگرد امام بوده، و آنچه که پدر گفته، ایشان فرا گرفته بود.‏‎ ‎‏حاصل علوم پدر شده بود. از این رو امام خیلی به آقا مصطفی علاقه مند‏‎ ‎‏بود. با این همه وقتی ایشان از دنیا رفتند، امام فرمودند: خدا نعمتی داد و‏‎ ‎‏امروز پس گرفت وباید بر خواستۀ خدا راضی بود.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 546