خاطرات و نکته ها
کمال علم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کمال علم

کمال علم

‏توصیه امام این بود که: اگر علمی را یاد‏‎ ‎‏می گیرید، سعی کنید آن را به قلب بدهید؛‏

‎ ‎‏زیرا در آن صورت کارساز خواهد بود. این علم شما را حرکت خواهد داد.‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 546

‏شما وقتی علوم را به قلب نفرستید مانند کتابخانه ای سیّار خواهید بود و‏‎ ‎‏چه بسا این علم، خود حجاب شود.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 547