خاطرات و نکته ها
خربزه با دست چرب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خربزه با دست چرب

خربزه با دست چرب

‏امام نقل می کردند که سالها پیش یک روز به‏‎ ‎‏مهمانی رفتم. میزبان باهمان دست چرب که‏

‎ ‎‏غذا خورده بود، خربزه برداشته و به من تعارف کرد؛ مانده بودم که چه‏‎ ‎‏بکنم؟ با سختی بسیار خوردم، و این کار در صورتی انجام گرفت که خود‏‎ ‎‏امام با چنگال چرب خود خربزه نمی خورد.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 547