خاطرات و نکته ها
حرمت دستخط امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حرمت دستخط امام

حرمت دستخط امام

‏احمد تمام عمرش را با خلوص و صفا‏‎ ‎‏به پای پدر گذاشت و تنها آرزویش رضایت‏

‎ ‎‏او بود و زندگی اش را وقف شخصیت پدر کرده بود و به این کار افتخار‏‎ ‎‏می کرد. ایشان شدیداً در آثار امام و حفظ آن دقت داشت. من یک روز در‏‎ ‎‏خدمت امام بودم. احمد یک نامه ای آورد پیش امام و از ایشان خواست که‏‎ ‎‏نقطه ای را در نامه بگذارند؛ چرا که امام فراموش کرده بودند روی حرف‏‎ ‎‏«ز» نقطه بگذارند و آن حرف به «ر» تبدیل شده بود. احمد نامه را خدمت‏‎ ‎‏امام آورد و از امام خواست آن را درست کنند. امام لبخندی زدند و گفتند:‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 551

‏احمد چقدر وسواس دارد. من گفتم: خوب نمی خواهد داخل نامه دست‏‎ ‎‏ببرد. گفتند: می دانم، ولی او وسواس دارد.‏

‏     احمدآقا می گفت: حرمت نامه امام را باید حفظ کرد، ولو با گذاشتن‏‎ ‎‏یک نقطه. و ایشان با همین وسواس، تمام عمر خودش را وقف زندگی‏‎ ‎‏امام کرد.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 552