خاطرات و نکته ها
حضرت علی(ع) در خواب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حضرت علی(ع) در خواب

حضرت علی(ع) در خواب

‏همسر امام نقل می کنند: شبی امام خوابی‏‎ ‎‏دیده و چنین برای ایشان تعریف کردند: در‏‎ ‎‏خواب دیدم فوت کرده ام، حضرت علی(ع)‏

‎ ‎‏مرا در قبر گذاشت و پرسید: راحت هستی؟ من احساس کردم قدری‏‎ ‎‏ناراحتی دارم. اشاره کردم به آن سو (گوشه ای، نقطه ای) حضرت دستی‏‎ ‎‏کشید و آن را صاف کرد، تا من راحت شدم.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 559