مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی اشتهاردی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

تقوی اشتهاردی، حسین، 1304ـتنقیح الاُصول: تقریر اُبحاث ... الإمام الخمینی قدس سره (جلدسوم)/ مؤلف]محرر[ حسین تقوی اشتهاردی. ـــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1376. 652 ص.4ج.ISBN:  964 - 335 - 164 - 5(دوره)  ISBN:  964 - 335 - 148 - 3(ج.3)  فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج.3)عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1. خمینی، روح الله، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368.  2. اصول فقه شیعه. الف. مؤسسه تنظیم ونشآثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان. 9 ت 7 ت/ 8/ 159                                                          BP  312 / 297      کتابخانه ملی ایران                                                                  12310 ـ 78 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

        کد/ م 540

       

ARMMOA~1

‏ ‏

 تنقیح الاُصول/ الجزءالثالث

  المؤلف:  حسین التقوی الإشتهاردی 

  التحقیق والنشر:  مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س)

  المطبعة:  مطبعة مؤسسة العروج

  الطبعة الثانیة:  1385ش/ 1427ق      

  الکمیة:  2000 نسخة  

‏ ‏

‍      

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 2