مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه

‏بحران معنویت و دوری بشر از حقیقت هستی و سرچشمۀ لایزال الهی،‏‎ ‎‏یکی از خطرناکترین بحرانهای عصر حاضر است. بشر امروزی برای‏‎ ‎‏رسیدن به حقیقت واقعی و پیوند با آن، راهی جز عبودیت، معرفت‏‎ ‎‏هستی، دینداری و پذیرش ربوبیت خداوند یکتا را ندارد. خدامحوری و‏‎ ‎‏خداباوری و ارزشی بودن اعتقادات دینی تحفۀ ارزشمند پیامبران، ائمه‏‎ ‎‏اطهار(ع) و برگزیدگان الهی است و هر زمان که این ارزشها خاموش‏‎ ‎‏گردیده و یا رو به فراموشی گذاشته شده، خداوند کریم با ارسال‏‎ ‎‏راهنمایان، مردم را به سوی حق و حقیقت رهنمون ساخته است.‏

‏ ‏

‏     در زندگی انسانها مردان بزرگی گاه و بیگاه ظهور کرده و آنان را به‏‎ ‎‏سرچشمه های نور و پاکی و عروج به سوی آفریدگار رهنمون شده اند.‏‎ ‎‏سرحلقۀ این گروه همان پیامبران الهی و اولیاء خدایند و به دنبال ایشان‏‎ ‎‏عارفان و حکیمان و دانشمندان قرار دارند. سالار انبیاء الهی پیامبر بزرگوار‏‎ ‎‏اسلام و پس از ایشان علی(ع) و اولاد طاهرینش چراغ هدایت و راهنمای‏‎ ‎‏بشریت بوده اند و در دورۀ غیبت کبری ناموس دهر و امام عصر، فقها و‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه ا

‏علمای رهرو راه آن بزرگوار با علم و عمل خویش پرچم هدایت خلق را در‏‎ ‎‏اهتزاز نگاه داشته اند تا به زمان ما رسیده است. در قرن حاضر که معرفت‏‎ ‎‏دینی و اخلاقیات و ارزشها رفته رفته رو به خاموشی گراییده و بحران‏‎ ‎‏عظیم معنویت بر همه جا سایه افکنده بود، خدای تبارک و تعالی مقدر‏‎ ‎‏فرمود تا مردی مقتدر از تبار رسولان و اولیاء، متفکری سرنوشت ساز،‏‎ ‎‏انسانی با انگیزۀ الهی و فقیهی عارف و عارفی حکیم و حکیمی‏‎ ‎‏سیاستمدار از ایران برخیزد تا بشر را از ظلم و تاریکی رهایی بخشد و به‏‎ ‎‏سوی یکتاپرستی و راه راست هدایت نماید.‏

‏ ‏

‏     امام خمینی شخصیتی منحصر به فرد و بدور از امیال دنیوی بودند و‏‎ ‎‏انوار عرفان و معرفت حیات ایشان نه تنها زندگی ملت ایران بلکه زندگی‏‎ ‎‏تمام مسلمین جهان را روشن کرد و چراغ راه و مشعل هدایت جهان اسلام‏‎ ‎‏گردید. رهبری حضرت امام خمینی خواست و مشیت الهی بوده و‏‎ ‎‏قداست و نفوذ عرفان، اخلاق و گفتار و رفتار ایشان در قلب توده ها به‏‎ ‎‏نفوذ پیامبران شباهت داشته و منبعث از ارادۀ خداوندی است.‏

‏     بدون شک امام خمینی دارای ابعاد شخصیتی متعدد و کم نظیری‏‎ ‎‏هستند که مهمترین و والاترین آنها همان بعد معنوی و عرفانی ایشان‏‎ ‎‏است. خدامحوری و خداجویی و در یک کلام، عرفان از ویژگیهای‏‎ ‎‏برجستۀ امام می باشد. حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی این‏‎ ‎‏بعد شخصیتی حضرت امام را به مثابه کلیدی می دانند که همۀ معماها را‏‎ ‎‏می گشاید و تأکید دارند که «تحلیل شخصیت امام از منظری جز عرفان،‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه ب

‏غلط یا ناقص است».‏‎[1]‎‏ بنابراین لازم است که نویسندگان و محققین در‏‎ ‎‏مطالعات و تحقیقات خود بر بیان این ویژگی برجسته و کم نظیر آن‏‎ ‎‏حضرت اهتمام ورزند و از این کلید اصلی برای گشودن تمام معماها و‏‎ ‎‏ابعاد ناشناختۀ وجودی امام بهره بگیرند. مجموعۀ حاضر نیز با توجه به‏‎ ‎‏این موضوع، چارچوب تمام نوشته ها و پژوهشهای خود را بر روی بعد‏‎ ‎‏معنوی و عرفانی حضرت امام خمینی پایه ریزی کرده و در بین ویژگیها و‏‎ ‎‏خصوصیات روحی آن امام به مهمترین و در عین حال کلیدی ترین ویژگی‏‎ ‎‏شخصیتی ایشان پرداخته است.‏

‏ ‏

‏     با مطالعۀ دقیق روش زندگانی و سیرۀ عملی و نظری و اخلاقی آن امام‏‎ ‎‏به روشنی می توان دریافت که ایشان با وجود تحمل تمامی فشارهای‏‎ ‎‏جهان سیاست که از سوی قدرتهای شرق و غرب و ایادی داخلی آنها وارد‏‎ ‎‏می شد و با وجود تحمل فشارهای ناشی از مبارزه با نفس و جهاداکبر،‏‎ ‎‏هیچگاه تعادل فکری و عملی و اخلاقی و حتی نظم عادی زندگی خود را‏‎ ‎‏از دست ندادند، به نحوی که می توان گفت تحمل این همه فشار و آزار و‏‎ ‎‏اذیت از سوی جهان بیرون و درون در هماهنگ کردن زندگی درونی و‏‎ ‎‏معنوی با زندگی مبتنی بر فشار بیرون و عرصۀ سیاست از عهدۀ احدی از‏‎ ‎‏شخصیتهای مشهور دیگر عصر ما برنیامده است. در واقع امام خمینی با‏‎ ‎‏این عمل مهم، موفق به جمع و هماهنگ کردن زندگی سیاسی با حیات‏‎ ‎‏معنوی و اخلاقی گشتند. چیزی که جهان معاصر و آینده بشر تنها با تحقق‏‎ ‎‏آن یعنی با چنین پیوند عمیق میان سیاست و اخلاق قادر به رفع مشکلات‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه ج

‏و بحرانهای موجود فکری، معنوی، سیاسی و تاریخی خواهد بود.‏

‏ ‏

‏     سراسر زندگی حضرت امام خمینی خدامحوری، زهدگرایی، تعبد،‏‎ ‎‏توسل و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت، مردم داری، نظم و‏‎ ‎‏انضباط، اخلاق و بی ریایی، امیدآفرینی، مبارزه با نفس، پرکاری و پرهیز از‏‎ ‎‏بیکاری، توجه دادن به آخرت، علاقۀ شدید به قرآن، عدم ارجاع کارهای‏‎ ‎‏شخصی خود به دیگران، دقت در رفتار و کردار خویش و... بود. امام در‏‎ ‎‏واقع با فنای کامل خود در حق و حقیقت، به مقام والای انسانی، عرفانی و‏‎ ‎‏معنوی نائل آمده بودند بنابراین زندگی ایشان برای فرزندان، اعضای بیت‏‎ ‎‏و اطرافیان، درس زندگی بود. خانم طباطبایی توفیق آن را داشته است که‏‎ ‎‏دهۀ اول بعد از انقلاب را در مجاورت حضرت امام به سر برد و از نزدیک‏‎ ‎‏با خصوصیات فکری و روحی و مشرب عرفانی آن حضرت آشنا گردد.‏‎ ‎‏نامه های عرفانی حضرت امام به خانم طباطبایی و غزلیات و اشعار امام که‏‎ ‎‏بنا به درخواست و اصرار وی فراهم آمده، نشانگر عشق و علاقۀ این مرید‏‎ ‎‏به فلسفه و عرفان اسلامی است. خانم طباطبایی در طول این مدت و‏‎ ‎‏مخصوصاً در واپسین لحظات عمر حضرت امام، سعی کردند تا از چشمۀ‏‎ ‎‏فیضان و معدن علم، عرفان و حکمت امام استفاده کنند و به شاگردی بر‏‎ ‎‏محضر استاد، عشق ورزیدند و عاشقانه از دروس عارفانۀ حضرت امام‏‎ ‎‏کسب فیض کردند. «یک ساغر از هزار» خود گواه بر این مدعاست. این‏‎ ‎‏مجموعه که بعد از ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی به تدریج‏‎ ‎‏گردآوری شده، شامل مقالات، سخنرانیها و خاطراتی است که نویسنده‏‎ ‎‏می خواهد با بررسی دقیق جنبۀ معنوی و عرفانی شخصیت آن امام، نقش‏‎ ‎‏ایشان را در احیای معنوی بشر نشان داده و اندیشه ها، افکار و توصیه های‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه د

‏آن حضرت را در مورد مبدأ هستی، کمال مطلق، عرفان، جایگاه و منزلت‏‎ ‎‏انسان، فطرت و... مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تمام سعی ایشان بر این‏‎ ‎‏بوده است تا امام را از جنبه های مختلف عرفانی بیشتر بشناساند.‏

‏ ‏

‏     این مجموعه شامل چهار بخش است: بخش اول را مقالاتی تشکیل‏‎ ‎‏می دهد که در کنگره ها و سمینارهای داخلی و بین المللی در موضوعات:‏‎ ‎‏احیاگری امام خمینی از منظر عرفان و دعا، تجلی عرفان در اندیشه امام‏‎ ‎‏خمینی، عرفان حماسی و حماسه عرفان امام و... برای شناخت هر چه‏‎ ‎‏بیشتر بعد معنوی و عرفانی حضرت امام ارائه شده است. بخش دوم‏‎ ‎‏شامل سخنرانیهایی است که در موضوعات: نگرشی بر عرفان امام‏‎ ‎‏خمینی، انسان در عرفان، امام و جامعه انسانی، هنر امام دینی کردن دنیای‏‎ ‎‏مردم، زن در ادیان الهی که در مجامع علمی و فرهنگی و نیز اجتماعات‏‎ ‎‏مردمی در داخل و خارج از کشور ایراد گردیده است. بخش سوم شامل‏‎ ‎‏مصاحبه ها و گفتگوهایی است که با خانم طباطبایی صورت گرفته و ایشان‏‎ ‎‏به بررسی ویژگیهای اخلاقی و خصوصیات روحی حضرت امام و‏‎ ‎‏حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد خمینی پرداخته اند. بخش چهارم‏‎ ‎‏شامل گزیده ای از خاطرات و نکته های آموزنده از زندگانی حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(س) است که در روزهای آتی مجموعه کامل و جامع آن در دفتری‏‎ ‎‏مجزا به زیور طبع مزین خواهد شد.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه ه

  • )) روزنامۀ همشهری؛ پنجشنبه 13 بهمن 1379، ص 2.