مقالات
تجلی عرفان در اندیشۀ امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تجلی عرفان در اندیشۀ امام خمینی

تجلی عرفان در اندیشۀ امام خمینی

‏ ‏

‏موضوع بحث ما «تجلی عرفان در اندیشۀ امام خمینی» است. هر چند که‏‎ ‎‏سخن گفتن از عرفان و بحث پیرامون آن، بویژه برای کسی که خود در‏‎ ‎‏وادی سیر و سلوک نبوده و این راه را نپیموده بسیار دشوار است، اما‏‎ ‎‏یادکرد عرفان و عارفان، گذشته از شیرینی و دلپذیری آن، خود زمینه و‏‎ ‎‏بستری برای گام نهادن در صراط مستقیم و آغاز سیر و سفر در مسیر‏‎ ‎‏معرفت اللّه است. یکی از الطاف الهی و عنایات حضرت حق ـ جل و علا  ‏‎-‎‎ ‎‏به جامعه و نسل کنونی ما، ظهور و حضور نماد و نمونه والای عرفان‏‎ ‎‏علمی و عملی، حضرت امام خمینی ـ قدس سره الشریف بود که از‏‎ ‎‏نزدیک به دیدار او توفیق یافتند و با حضرتش مألوف و مأنوس شدند،‏‎ ‎‏زعامت و رهبری او را به جان پذیرفتند، رهنمودهای خردمندانه او را ـ که‏‎ ‎‏در زمان خود سرآمد عارفان و سالکان الی اللّه ، استاد درد آشنای سیر و‏‎ ‎‏سلوک و عرفان نظری و عملی، و به تعبیری جامع اضداد بود به گوش دل‏‎ ‎‏شنیدند و در محضر قدسی او تربیت توحیدی عرفانی یافتند، روزنۀ‏‎ ‎‏عرفان مثبت شیعی به روی آنان گشوده شد، و قطره ها، و بلکه جرعه هایی‏‎ ‎‏از زمزم زلال معارف آن فرزانۀ وارسته را چشیدند و نوشیدند، و خداوند‏‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 29

‏را بر این نعمت عُظما سپاس گفتند، و اینک که او در جوار رحمت الهی‏‎ ‎‏آرمیده است، علوّ درجات آن عارف واصل و راحل را از درگاه ایزد منّان‏‎ ‎‏خواهانند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 30