مقالات
عرفان حماسی و حماسۀ عرفان امام خمینی
تفاوت حماسۀ حماسه سرایان با حماسۀ امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تفاوت حماسۀ حماسه سرایان با حماسۀ امام

تفاوت حماسۀ حماسه سرایان با حماسۀ امام

‏در حماسۀ حماسه سرایان، با حماسۀ‏‎ ‎‏عرفانی امام تفاوتهایی به چشم می خورد.‏‎ ‎‏مثلاً، حماسه سرایان غالباً در تقویت یکی از‏‎ ‎‏جنبه های مورد احترام انسان مثل وطن،‏

‎ ‎‏زبان، تاریخ، ملیت و حتی ساختن اسطوره های تاریخی و صحبت کردن از‏‎ ‎‏گذشتۀ دور و نزدیک یک ملت، برای زنده کردن روح حماسه و قدرت در‏‎ ‎‏جامعۀ موجود خویش قدم برداشته اند. برای نمونه، فردوسی با ساختن‏‎ ‎‏اسطوره هایی مانند «رستم»، روح قهرمانی را زنده می کند. شخصیت‏‎ ‎‏مورد نظر او ساخته و پرداختۀ ذهن و تخیل اوست و موجودی است‏‎ ‎‏آرمانی، چنانکه می گوید:‏

‏ ‏

که رستم یلی بود در سیستان‏                 ‏من آوردمش اندر این داستان

‏ ‏

‏     ‏‏امّا ویژگی حماسۀ امام، عرفانی ـ الهی بودن آن است. قهرمانها و‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 56

‏شخصیتهای مورد احترام امام، گذشته از اینکه حقیقی هستند نه آرمانی و‏‎ ‎‏تخیلی، همه انسانهای کاملِ مذهب و دیانت، و اسوه های پروردۀ مکتب و‏‎ ‎‏دینند. مثلاً، شخصیتهای مورد علاقه و توجه امام، پیامبر خدا(ص)،‏‎ ‎‏حضرت زهرا(س)، حضرت علی و امامان حسن و حسین(ع) هستند. امام‏‎ ‎‏با ارائۀ این نمونه ها، روح حماسی را در زن و مرد، تا اوج زهرا شدن و علی‏‎ ‎‏شدن تقویت می کنند و می فرمایند: اوج کمال ما، در شخصیت علی(ع) و‏‎ ‎‏زهرا(س) تحقق پیدا می کند. پس، اگر بناست در نقطه ای، حماسه اوج‏‎ ‎‏گیرد و با عرفان همراه و هماهنگ شود، باید آن را در جایی جستجو کرد‏‎ ‎‏که ما از آن به عرفان امام تعبیر می کنیم.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 57