مقالات
فطرت از دیدگاه امام خمینی
2 ـ پذیرش توحید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

2 ـ پذیرش توحید

     2ـ پذیرش توحید

‏     ‏‏تنفر و بیزاری از نقص، یکی دیگر از امور فطری است. طالب کمال‏‎ ‎‏مطلق از هر گونه نقص و عیبی بیزار است و از آنجا که هر کثیر و مرکبی‏‎ ‎‏محدود است، در نتیجه ناقص است و فطرت از آن دوری می جوید؛‏‎ ‎‏بنابراین، طالب کمال مطلق، خواهان معبود یگانه است. با پذیرش این‏‎ ‎‏مقدمات فطری (میل به کمال مطلق، تنفر از نقص، ناقص بودن مرکب)‏‎ ‎‏می توان چنین نتیجه گرفت که متوجهٌ الیه فطرت «واحد» است و «احد».‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 91