مقالات
فطرت از دیدگاه امام خمینی
3 ـ پذیرش اوصاف معبود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

3 ـ پذیرش اوصاف معبود

     3ـ پذیرش اوصاف معبود

‏     ‏‏پس از پذیرش معبود یگانه، اوصاف ششگانۀ معبود مطلق که در قرآن‏‎ ‎‏کریم در سورۀ توحید بدان اشاره شده و بر مبنای اصول فطری است،‏‎ ‎‏چنین است:‏

‏     1ـ الوهیت؛‏


کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 91

‏     2ـ احدیت؛‏

‏     3ـ صمدیت؛‏

‏     4ـ عدم انفصال چیزی از او؛‏

‏     5ـ عدم انفصال او از چیزی؛‏

‏     6ـ نداشتن کفو و همتا.‏

‏     اینک به شرح مختصری دربارۀ هر یک از این اوصاف می پردازیم که‏‎ ‎‏حضرت امام پذیرش آنها را فطری می دانند:‏

‏     الوهیت محبوب، هویت مطلقه ای است که کامل و مبرا از هر گونه‏‎ ‎‏نقص و کاستی است؛ زیرا در غیر این صورت محدود و ناقص است. او‏‎ ‎‏بسیط است و در عین بساطت، جامع جمیع کمالات است. این بسیط‏‎ ‎‏یگانه «احد» است و از آنجا که لازمه احدیت، واحدیت است، پس‏‎ ‎‏حضرت محبوب «احد» است و «واحد»؛ و چون از هر گونه عیب و نقص‏‎ ‎‏مبرا و به همۀ اوصاف کمالیه متّصف است، پس «صمد» (سرشار و توپُر)‏‎ ‎‏است و به تعبیر دیگر، قائم به نفس و بی نیاز از غیر است و متعالی از کون و‏‎ ‎‏فساد‏‎[1]‎‏ است؛ و چون مبدئی ندارد و از چیزی متولد نشده، بلکه خود‏‎ ‎‏مبدأ و مرجع تمام خیرات و موجودات است و تولیدی نیز ندارد، بنابراین‏‎ ‎‏به صفت «لم یلد» و «لم یولد» متصف است؛ و از آنجا که شأن و حقیقت‏‎ ‎‏«هویت مطلقه» تکرر پذیر نیست ـ زیرا تکرر دلیل نقص است و برای کامل‏‎ ‎‏مطلق تصور ناشدنی است پس کفو ندارد؛ بنابراین ‏لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً اَحَد‎ ‎‏صفت محبوب مطلق است.‏

‏     حضرت امام پس از بیان این صفات ششگانه برای هویت مطلق(اللّه )‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 92

‏که معبود فطری بشر است، نتیجه می گیرند که «سوره توحید از احکام‏‎ ‎‏فطرت است».‏‎[2]‎

‏    ‏‏در جایی دیگر اشاره می فرمایند که فهم این سوره برای متعمقین‏‎ ‎‏آخرالزمان وارد شده است.‏‎[3]‎

‏    ‏‏حضرت امام در «آداب الصلوة» در توضیح و تبیین بیشتر این اوصاف‏‎ ‎‏می گویند:‏

‏     ‏این سوره مبارکه با کمال اختصار، مشتمل بر جمیع شئون الهیه و مراتب‎ ‎«تسبیح» و «تنزیه» است و در حقیقت نسبت حق تعالی است به آنچه ممکن‎ ‎است در قالب الفاظ و نسج عبارات وارد شود؛ و باز توجه می دهند که این‎ ‎آیات خروج از حدّین ـ یعنی حد «تعطیل» و «تشبیه» است.‎[4]‎

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 93

  • )) آداب الصلوة؛ ص 315.
  • )) شرح چهل حدیث؛ ص 185.
  • )) آداب الصلوة؛ ص 312.
  • )) همان؛ ص 313ـ314.