مقالات
مقامات عرفانی
در بیان حال و مقام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

در بیان حال و مقام

در بیان حال و مقام

‏صاحب مصباح الهدایة‏‎[1]‎‏ در تعریف «حال»‏‎ ‎‏می گوید: «حال» واردی است غیبی که از‏

‎ ‎‏عالم علوی گاه گاه به دل سالک فرود آید و درآمد و شد بُوَد تا او را به‏‎ ‎‏کمند جذبۀ الهی از مقام «ادنی» به «اعلی» کشد.‏‎[2]‎

‏    ‏‏بنابراین «حال» صرفاً موهبتی است که از جانب محبوب بر قلب طالب‏‎ ‎‏حقیقت نازل می شود. «جنید» نیز در تعریف «حال» چنین می گوید: «‏الحال‎ ‎نازلةً تُنزَلُ بالقلب و لاتدوم‎[3]‎‏» «حال» بر قلب نازل می شود و دیر نمی پاید.‏‎ ‎‏اینک اگر سالک طریق حق توانست این جذبه های الهی را در خود دائمی‏‎ ‎‏کند و استمرار بخشد، در واقع توانسته «حال» را به «مقام» بدل سازد؛ و بر‏‎ ‎‏این اساس روشن می شود که «مقام» حقیقتی است اکتسابی که سالک با‏‎ ‎‏کوشش خود به آن دست می یابد؛ ولی «حال» جذبه و موهبتی است که از‏‎ ‎‏طریق محبوب بر قلب سالک طریق نازل می شود چنانکه صوفیان در این‏‎ ‎‏باره گفته اند: ‏«الاحوالُ مواهبٌ و المقاماتُ مکاسبٌ‎[4]‎‏».‏

‏    ‏‏واضح است که سالک باید این مقامات را یکی یکی طی کند؛ اما در‏‎ ‎‏اینکه آیا پیش از تکمیل و اتمام یک مقام، ورود به مقام دیگر ممکن است‏‎ ‎‏یا نه، بین مشایخ اختلاف است:‏

‏     جنید گوید که ممکن است سالک از حالی به حالی رفیعتر از آن صعود‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 162

‏کند، پیش از آنکه حال اول به کمال رسیده باشد؛ بلکه هنوز بقیه ای از آن‏‎ ‎‏مانده است و چون به حالی فوق آن صعود می کند از آنجا بر حال اول‏‎ ‎‏اطلاع می یابد و آن را تصحیح می نماید.‏‎[5]‎‏ اما خواجه عبداللّه انصاری‏‎ ‎‏معتقد است که این امر، نه تنها ممکن است، بلکه اساساً تصحیح مقام‏‎ ‎‏پیشین امکان ندارد، مگر پس از صعود به مقامی فوق آن یعنی تا سالک از‏‎ ‎‏مقام اعلی به مقام ادنی نگاه نکند، و بر آن مطلع نشود امکان ندارد که‏‎ ‎‏بتواند مقام پایین تر را تصحیح کند.‏‎[6]‎

‏    ‏‏در مقابل اینها، شیخ شهاب الدین سهروردی‏‎[7]‎‏ بر آن است که سالک‏‎ ‎‏پیش از تصحیح مقامی که قدمگاه اوست نمی تواند به مقامی فوق آن ترقی‏‎ ‎‏کند.‏‎[8]‎

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 163

  •   )) شیخ عزالدین محمودبن علی کاشانی نطنزی از علمای نامدار سدۀ هشتم هجری قمری.
  • )) کاشانی، عزالدین؛ مصباح الهدایة؛ ص 125.
  • )) همان جا.
  • )) همان جا.
  • )) همان؛ ص 127.
  • )) و قد قال الجنید: «قد ینقل العبد من حال الی حال ارفع منها، و قد بقی علیه من بقی علیه من التی نقل عنها بقیةً، فیشرف علیها من الحالة الثانیة فیصلحها» و عندی انَّ العبد لایصح له مقام، حتی یرتفع عنه، ثم یشرف علیه، فیصححه. منازل السائرین؛ شرح کمال الدین عبدالرزاق کاشانی، تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر، انتشارات بیدار، شرح مقدمه، ص 15.
  • )) صاحب عوارف المعارف.
  • )) کاشانی، عزالدین؛ مصباح الهدایة؛ ص 127.