مقالات
مقامات عرفانی
صبر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

صبر

صبر

‏صبر در لغت به معنای خودداری از‏‎ ‎‏شکایت، دم فرو بستن، سخن به شکوه‏

‎ ‎‏نگشودن و اظهار بی تابی نکردن است؛ اما در اصطلاح عرفانی، مقامی‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 198

‏است نفسانی که سالک الی اللّه با نیروی مجاهده و ریاضتهای خاص بدان‏‎ ‎‏دست می یابد.‏

‏     خداوند در قرآن کریم که کتاب انسان سازی است، پیروان خود را امر‏‎ ‎‏به صبر می کند ‏واصْبِرْ و مٰا صَبْرُکَ الاّ باللّه ‎[1]‎‏ و اگر چه در ابتدای آیۀ از مؤمنان‏‎ ‎‏می خواهد که صبر پیش گیرند؛ اما در دنبالۀ آن به نکتۀ دیگری اشاره‏‎ ‎‏می فرماید که صبر حاصل نمی شود مگر با توفیق الهی. پس، اگر چه‏‎ ‎‏«صبر» در اصطلاح عرفانی «مقام» است و اکتسابی، و خداوند هم امر به‏‎ ‎‏آن می کند؛ اما دنبالۀ آیه تصریح دارد که صبر مانند دیگر مقامات بدون‏‎ ‎‏توفیق الهی حاصل شدنی نیست. پس، می توان گفت ریاضات و‏‎ ‎‏کوششهای سالک، زمینۀ بهره مندی از فیوضات الهی و توفیقات‏‎ ‎‏ربوبی از جمله مقام صبر را فراهم می سازد. مولانا در این رابطه چنین‏‎ ‎‏می گوید:‏

هفت سال ایّوب با صبر و رضا‎ ‎در بلا خوش بود با ضیف خدا‎ ‎تا چو واگردد بلای سخت رو‎ ‎پیش حق گوید به صد گون شکر او‎ ‎گفت حق ایوب را در مکرمت‎ ‎من به هر موی تو صبری دادمت‎ ‎هین به صبر خود مکن چندین نظر‎ ‎صبر دیدی صبردان (ده) را هم نگر‎ ‎

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 199

  • )) نحل / 127.