مقالات
مقامات عرفانی
نتایج صبر و جزع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نتایج صبر و جزع

نتایج صبر و جزع

‏از نظر امام صبر، کلید ابواب سعادات و‏‎ ‎‏منشأ نجات از مهالک است امام معتقدند‏

‎ ‎‏صبر بر بلیات، انسان را آزموده و ورزیده می کند، اراده و عزم او را تقویت‏‎ ‎‏می نماید و انسان را از عبودیت نفس خارج می سازد. به سخن خواجه‏‎ ‎‏نصیرالدین طوسی توجه می دهند که فرمود: ‏الصبر یَمْنَعُ الباطن‎ ‎عن الاضطراب و اللسان عن الشکایة و الاعضاء عن الحرکات الغیر المعتادة.‎[1]‎

‏    ‏‏در جای دیگر، حضرت امام به نتیجۀ انواع صبر که قبلاً مطرح‏‎ ‎‏کرده اند، می پردازند و می گویند: صبر در معاصی، منشأ تقوای نفس‏‎ ‎‏می شود؛‏‎[2]‎‏ و صبر در طاعت منشأ انس به حق و مأنوس شدن با خداوند‏‎ ‎‏می گردد و صبر در بلیات و مصیبتها انسان را به وادی «رضا» و پذیرفتاری‏‎ ‎‏قضای الهی می کشاند که از مقامات والای به حقیقت رسیدگان است. با‏‎ ‎‏رهنمودی از امام این مقام را به پایان می برم.‏

‏     پس ای عزیز، مطلب بس مهم و راه خیلی خطرناک است، از جان و دل‏‎ ‎‏بکوش و در پیش آمدهای دنیا صبر و بردباری را پیشه خود کن و در مقابل‏‎ ‎‏بلیّات و مصیبات مردانه قیام ‏‏[‏‏کن‏‏]‏‏ و به نفس بفهمان که جزع و بیتابی‏‎ ‎‏علاوه بر آنکه خود ننگی بزرگ است برای رفع بلیّات و مصیبات فایده ای‏‎ ‎‏ندارد و شکایت از قضای الهی و ارادۀ نافذۀ حق پیش مخلوق ضعیف‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 212

‏بی قدرت و قوّه، مفید فایده نخواهد بود.‏‎[3]‎

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 213

  • )) شرح چهل حدیث؛ ص 262.
  • )) همان جا.
  • )) همان؛ ص 263.