مقالات
مقامات عرفانی
مراتب و درجات رضا از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مراتب و درجات رضا از منظر امام خمینی

مراتب و درجات رضا از منظر امام خمینی[1]

‏از نگاه امام، مقام رضا مانند دیگر کمالات‏‎ ‎‏نفسانیه دارای مراتب متکثره می باشد:‏

درجه اول، ‏رضای باللّه است ربَّا.‏‎[2]‎

‏ ‏

‏    ‏‏سالک در این مقام خود را تحت ربوبیت او قرار داده، و از این سلطه و‏‎ ‎‏سیطره خوشحال و راضی است. طبیعی است شیطان هیچ گونه سلطه و‏‎ ‎‏چیرگی بر او ندارد؛ و فقط چنین سالکی تحت تربیت و پرورش خالق‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 227

‏خوبیهاست. روشن است چنین سالکی از تمام اوامر محبوب خشنود و‏‎ ‎‏راضی است.‏

‏     ‏درجه دوم، ‏رضا به قضا و قَدَر حق است.‏‎[3]‎‏ یعنی خشنودی از‏‎ ‎‏پیشآمدهای «گوارا و ناگوار»، سالکی که به مقام رضا راه یافته، بلیات و‏‎ ‎‏امراض و مقابل اینها نزد او یکسان است؛ زیرا هر دو را عطیه حضرت‏‎ ‎‏دوست می داند و به آن راضی و خشنود است و معتقد است چه بسا کمال‏‎ ‎‏انسان در تنگدستی و تحمل مصایب و شداید و بلایا باشد. حضرت امام‏‎ ‎‏به روایتی اشاره می کنند:‏‎[4]‎

‏    ‏‏حضرت باقر(ع) از جابربن عبداللّه انصاری می پرسند: حال تو چگونه‏‎ ‎‏است؟ جابر در جواب می گوید: من مرض را خوشتر دارم از صحت، و‏‎ ‎‏فقر را خوشتر دارم از غنی و... امام باقر(ع) در جواب می فرمایند: اما ما‏‎ ‎‏هرچه را خداوند عطا فرماید می خواهیم. اگر مرض را عنایت کند آن را‏‎ ‎‏می خواهیم و اگر صحت را عنایت کند، صحت را دوست داریم.‏‎[5]‎

‏    ‏درجه سوم، ‏رضا برضی اللّه است‏‎[6]‎‏ حضرت امام مقام محبت و جذبه‏‎ ‎‏را اوایل این درجه می دانند. سالک در این وادی از خود خشنودی و‏‎ ‎‏رضایتی ندارد و رضایت و شادی او تابع رضایت حق است بنابراین، مقام‏‎ ‎‏رضا با مقام محبت مناسبت و سنخیت پیدا می کند و از آنجا که گفته اند: ‏کل‎ ‎ما یَفعلُ المحبوبُ محبوب‎[7]‎‏ هر فعل و حکمی که از جانب محبوب باشد به‏‎ ‎‏جان می خرد و از انجام و پذیرش آن خشنود است.‏


کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 228

‏     لازم به ذکر است بزرگان معرفت مقام رضا را مقامی دائمی برای‏‎ ‎‏سالک می دانند؛ یعنی حالتی است که در دنیا و آخرت از سالک جدا‏‎ ‎‏نمی شود. حال آنکه برخی از مقامات، مخصوص دنیا و برخی مختصّ‏‎ ‎‏آخرت است. به طور مثال خوف و رجاء مقامی است عرفانی، اما در‏‎ ‎‏آخرت از سالک جدا می شود؛ ولی رضا همواره مستمر است و با شخص‏‎ ‎‏سالک پیوندی ناگسستنی دارد. جنید در این باره گوید:‏

‏     ‏لیس الرضا و المحبة کالخَوف و الرَّجاء فَاِّنما حٰالان لا یُفٰارقٰان العبد فی‎ ‎الدُنیا و الآخِرَة لاٰنَّهُ فی الجنّة لا یستغنی عن الرضا و المحبَّة.‎[8]‎

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 229

  •  )) شرح حدیث جنود عقل و جهل؛ ص 166.
  •  )) فروع کافی؛ ج 3، ص 196، «کتاب الجنائز»، باب «سلّ المیت و مایقال عند دخول القبر»، ح 7 «رضیتُ باللّه ربا».
  • )) شرح حدیث جنود عقل و جهل؛ ص 168.
  • )) همان جا.
  • )) جامع السعادات؛ ج 3، ص 285.
  • )) شرح حدیث جنود عقل و جهل؛ ص 169.
  • )) کاشانی، عزالدین؛ مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة؛ ص 403. (مصراع شعری است)
  • )) همان جا.