خاطرات و نکته ها
تیغ، دست علی را نیازارد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تیغ، دست علی را نیازارد

تیغ، دست علی را نیازارد

‏یک روز که با امام مشغول قدم زدن بودم،‏‎ ‎‏ایشان در مقابل یک ساقه گل ایستادند و‏‎ ‎‏گفتند: علی که می آید دستش را به این گل‏

‎ ‎‏بزند، تیغ دستش را می برد. سر این تیغ را شما ببُرید، که نرم باشد و تیغ،‏‎ ‎‏دست علی را نیازارد.‏


کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 511

‏     پیرمردی که به گلها می رسید، تمام تیغهای آن ساقه را از بالا تا پایین‏‎ ‎‏زد. ایشان که دیدند، با تأثر گفتند: چرا اینطور کرده، این آقا همه را زده؟‏‎ ‎‏من فقط آن تیغ های پایین شاخه ها را گفتم بزند، چرا به این گل آسیب‏‎ ‎‏رساند؟‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 512