خاطرات و نکته ها
احمد، مراقب خانم باش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احمد، مراقب خانم باش

احمد، مراقب خانم باش

‏سال 58 در قم، منزل آقای اشراقی ناراحتی‏‎ ‎‏قلبی برای حضرت امام پیش آمد. مدتی‏

‎ ‎‏آقایانِ دکترها به آنجا رفت و آمد داشتند تا اینکه قرار شد آقا به تهران‏‎ ‎‏منتقل شود. یادم می آید که حضرت امام در حالی که روی تخت خوابیده‏‎ ‎‏بودند، خانم و احمد را صدا کرده و دست خانم را گذاشتند توی دست‏‎ ‎‏احمد و گفتند: احمد مراقب خانم باش، خانم خیلی برای من زحمت‏‎ ‎‏کشیده است، مراقب ایشان باشید.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 522