خاطرات و نکته ها
شعرها در حاشیۀ روزنامه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شعرها در حاشیۀ روزنامه

شعرها در حاشیۀ روزنامه

‏امام یادداشتهایی را که خطاب به اعضای‏‎ ‎‏دفترشان برای انجام کاری می نوشتند، کاغذ‏‎ ‎‏را به اندازه متن انتخاب می کردند. اگر‏

‎ ‎‏مطلب ایشان در حد یک سطر بود کاغذ را به همان اندازه انتخاب‏‎ ‎‏می کردند.‏

‏     شعرهایشان را گاهی در گوشه روزنامه می نوشتند، روزنامه را که‏‎ ‎‏می خواندند، کنار حاشیۀ آن شعر می نوشتند؛ بعد من آنها را روی کاغذ‏‎ ‎‏دیگری منتقل می کردم.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 533