خاطرات و نکته ها
لطافت در نگاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

لطافت در نگاه

لطافت در نگاه

‏گاهی با امام قدم می زدم؛ ایشان در شبانه روز‏‎ ‎‏سه بار قدم می زدند و این اوقات، از ‏

‎ ‎‏فرصتهای خوبی بود که می شد ایشان را دید. من مشاهده می کردم که‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 543

‏چقدر لطیف و عمیق به اطرافشان نگاه می کنند. یادم می آید، یک روز در‏‎ ‎‏مقابل غنچه ای ایستادند و رو به من گفتند: فکر می کنی این غنچه گل چند‏‎ ‎‏روزه باشد؟ من اصلاً توجه نکرده بودم. گفتم: نمی دانم. ایشان گفتند: من‏‎ ‎‏دقیقاً می دانم. دو روز و نیم است که آن غنچه باز شده است. گفتم: شما‏‎ ‎‏مگر هر روز این غنچه را می بینید؟ گفتند: هر روز نگاهش می کنم؛ هر روز‏‎ ‎‏که از اینجا رد می شوم می بینم چقدر تغییر کرده است و الآن دو روز و نیم‏‎ ‎‏از عمرش گذشته است.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 544