خاطرات و نکته ها
در مجالس غیبت شرکت نکنید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

در مجالس غیبت شرکت نکنید

در مجالس غیبت شرکت نکنید

‏یک روز قبل از اینکه امام به بیمارستان‏‎ ‎‏بروند توصیه ای در مورد غیبت کردند.‏‎ ‎‏ایشان نمی گفتند غیبت نکنید؛ چون آن را‏

‎ ‎‏نباید بکنیم؛ بلکه می گفتند: سعی کنید حتی در مجالسی که غیبت‏‎ ‎‏می شود، شرکت نکنید. امام در پرهیز از غیبت و مسخره کردن دیگران‏‎ ‎‏خیلی تأکید داشتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 546