پیش در آمد
پیش در آمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پیش در آمد

‏شنیدن و مطالعه تاریخ از زبان و قلم تاریخ سازان چنان شیرینی و لذتی ‏‎ ‎‏دارد که در انواع دیگر تاریخ نگاری ها‏‎ ‎‏کمتر می توان آن را‏‎ ‎‏تجربه کرد. ‏‎ ‎‏پدیده انقلاب اسلامی که در دهه های چهل و پنجاه شمسی و به دست ‏‎ ‎‏میلیون ها‏‎ ‎‏ایرانی و بارهبری امام خمینی شکل گرفت و به پیروزی رسید ‏‎ ‎‏رخدادی منحصر به فرد در تاریخ سرزمین ماست که سازندگانش هزاران ‏‎ ‎‏هزار خاطره از فراز و فرود آن به حافظه سپرده اند و چنانچه آن خاطرات ‏‎ ‎‏از سینه ها‏‎ ‎‏به صحیفه ها‏‎ ‎‏منتقل گردد، بخش بزرگی از تاریخ انقلاب ‏‎ ‎‏اسلامی متولد‏‎ ‎‏شده است؛ تاریخی که شنیدنش لذت بخش است و‏‎ ‎‏شیرین.‏

‏گروه تاریخ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏‎ ‎‏(س) با‏‎ ‎‏اعتقاد به ‏‎ ‎‏پایه گذاری تاریخ نویسی انقلاب اسلامی بر دیده ها‏‎ ‎‏و شنیده های واقعی ‏‎ ‎‏حاضران و ناظرانی که بار عظیم انقلاب را‏‎ ‎‏بر دوش کشیدند و دشواری ها‏‎ ‎‏و ناملایمات جانفرسایی رادر راه پیروزی آن بر جان خریدند، ضبط و ‏‎ ‎‏ثبت خاطرات این تاریخ سازان را‏‎ ‎‏در شمار برنامه های اصلی خود گنجانده ‏‎ ‎‏و بر آن است تاپس از تنظیم و تدوین آنها، بارعایت اصول علمی و ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه ا

‏امانت داری و بدون هیچ گونه داوری، خیل عظیم مخاطبان در زمان حال ‏‎ ‎‏و آینده را‏‎ ‎‏از جزئیات این بخش تاریخ ایران بهره مند گرداند.‏

‏آنچه پیش روست خاطرات شش تن از افرادی است که هر کدام ‏‎ ‎‏مدتی افتخار خدمتگزاری در بیت شریف امام خمینی‏‎ ‎‏(س) را‏‎ ‎‏داشته و از ‏‎ ‎‏توفیق درک گوشه هایی از احوال و‏‎ ‎‏سیره آن مرد الهی برخوردار شده اند. ‏‎ ‎‏این خاطرات که به زوایایی از زندگی شخصی امام می پردازد برای ‏‎ ‎‏شناخت هر چه بیشتر شخصیت رهبر فقید انقلاب اسلامی مفید و موثر ‏‎ ‎‏است. امید آن که رهرو صادق راهش باشیم. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 معاونت پژوهشی

  گروه تاریخ

 1386

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه ب