فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
انجام عمل جراحی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

انجام عمل جراحی

‏حضرت امام را به اتاق عمل بردند و بر روی معده ایشان عمل جراحی ‏‎ ‎‏انجام دادند. ساعتی پس از پایان عمل جراحی حضرت امام به هوش ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 59

‏آمدند و دکتر‌ها ابراز خوشحالی نمودند. آقای هاشمی رفسنجانی هم ‏‎ ‎‏وقتی متوجه به هوش آمدن امام شدند از فرط خوشحالی ‏‏دکتر‌ها را بوسید ‏‎ ‎‏و به آنها احترام کرد.‏

‏پس از عمل جراحی ما طبق وظیفه می‌بایست در کنار امام باشیم. هر ‏‎ ‎‏دو ساعت یا چهار ساعت با چند نفر از برادران عوض می‌شدیم. در ‏‎ ‎‏حین ماموریت هر کاری حضرت امام داشتند انجام می‌دادیم مثل کمک ‏‎ ‎‏برای وضو گرفتن، غذادادن و... .‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 60