فصل سوم : خاطرات سید احمد بهاء الدینی
توجه به بچه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

توجه به بچه ها

‏امام نسبت به بچه‌ها‏‎ ‎‏توجه ویژه‌ای داشتند. بچه‌هایی که به ملاقات امام ‏‎ ‎‏می‌آمدند، بدون استثناء آقادست به صورتشان می‌کشید و اگر هوا‏‎ ‎‏سرد ‏‎ ‎‏بود به والدین آنان سفارش می‌کرد که بچه‌ها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏بپوشانند تا‏‎ ‎‏سرما‏‎ ‎‏نخورند.‏

‏من سه فرزندم متولد جماران هستند. بچه اولم که دختر بود برای ‏‎ ‎‏تبرک نزد امام بردم. امام اذان و اقامه در گوش او گفت و اسمش را‏‎ ‎‏فاطمه ‏‎ ‎‏گذاشتند. بعد از سه سال که فرزند دومی به دنیا‏‎ ‎‏آمد، با‏‎ ‎‏مادر، خواهر، ‏‎ ‎‏خواهر زن، و بچه‌ام به بیت امام رفتیم. وقتی به حضرت امام گفتم ‏‎ ‎‏می‌خواهم فرزندم را‏‎ ‎‏تبرک کنید. فرمودند بیاورید. بچه را‏‎ ‎‏توی بغل امام ‏‎ ‎‏گذاشتم. آقا‏‎ ‎‏اذان و اقامه گفتند و بعد از امام خواستم اسمش راهم ‏‎ ‎‏بگذارند.‏

‏با‏‎ ‎‏تعجب دیدم امام با‏‎ ‎‏آن همه مشغله و سن و کهولت، اسم دختر ‏‎ ‎‏قبلی مرا‏‎ ‎‏به یاد داشتند. فرمودند اسم اول که فاطمه است، اسم این یکی ‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏زهرا‏‎ ‎‏بگذار. سپس دعا‏‎ ‎‏کردند ان‌شاءالله پیرو حضرت زهرا (س) باشد. ‏‎ ‎‏بچه دیگرمان هم که به دنیا‏‎ ‎‏آمد، فصل زمستان بود و برف به زمین ‏‎ ‎‏نشسته بود. روز جمعه بود، ملاقات تعطیل و امام در اندرونی بودند. با‏‎ ‎‏اجازه امام فرزند را‏‎ ‎‏برای تبرک به حضورشان بردم. با‏‎ ‎‏توجه به حساسیت ‏‎ ‎‏امام تا‏‎ ‎‏توانستم لباس و پتو به او پیچاندم و شیشه‌اش را‏‎ ‎‏هم برداشتم. ‏‎ ‎‏وقتی به خدمت امام رسیدم، بچه مدام گریه می‌کرد و آرام نمی‌گرفت.‏

‏آقا‏‎ ‎‏دیدند من ناراحتم و بچه هم گریه می‌کند، فرمودند بچه را‏‎ ‎‏به من ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 92

‏بدهید. بچه را‏‎ ‎‏که گرفتند او را‏‎ ‎‏بوسیدند و وقتی شروع به اذان گفتن در ‏‎ ‎‏گوش بچه کردند بلافاصله بچه آرام شد و لبخند زد. اسم بچه را‏‎ ‎‏هم ‏‎ ‎‏علی گذاشتند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 93