مقالات
عرفان حماسی و حماسۀ عرفان امام خمینی
سبک ادبی امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سبک ادبی امام

سبک ادبی امام

‏از حیث سبک شناسی، سبک نظم و نثر‏‎ ‎‏ایشان از صراحت و صداقت و صمیمیت‏

‎ ‎‏برخوردار است. در عین اینکه حرفهای ناب عرفانی، اخلاقی، اجتماعی و‏‎ ‎‏سیاسی را مطرح می کنند، صمیمیتی خاص در آثار ادبی ایشان به چشم‏‎ ‎‏می خورد. این صداقت در پیام مربوط به پذیرش قطعنامه به روشنی‏‎ ‎‏مشهود است؛ آنجا که می فرمایند:‏

‏     ‏شما می دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و‎ ‎آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها‎ ‎به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم، گذشتم و اگر آبرویی داشته ام با‎ ‎خدا معامله کرده ام.‎[1]‎

‏    ‏‏در پایان غزل منتشر نشده ای از حضرت امام را به سمینار ادبیات‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی و به منظور حسن ختام بحث تقدیم می کنم:‏

با گلرخان بگویید ما را به خود پذیرند‎ ‎از عاشقان بیدل، همواره دست گیرند‎ ‎دردی است در دل ما، درمان نمی پذیرد‎ ‎دستی به عاشقان ده کز شوق دل بمیرند

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 66

پا نِه به محفل ما، تاراج کن دل ما‎ ‎بنگر به باطل ما، کز آب و گِل خمیرند‎ ‎سوداگران مرگیم، یاران شاخ و برگیم‎ ‎رندان پا برهنه، بر حال ما بصیرند‎ ‎پاکند می فروشان، مستان دل خروشان‎ ‎بر بسته چشم و گوشان، پیران سربه زیرند‎ ‎بردار جام می را، جم را گذار و کی را‎ ‎فرزند ماه و دی را، کاینان چو ما اسیرند‎[2]‎‎ ‎

3 تا 5 دی 1370 

‏سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی‏


کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 67

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 68

  • )) صحیفه امام؛ ج 21، ص 95.
  • )) دیوان امام؛ ص 99.