خاطرات و نکته ها
رفتارت با مادرت خیلی بد بود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

رفتارت با مادرت خیلی بد بود

رفتارت با مادرت خیلی بد بود

‏پسرم کوچک بود؛ یک روز با تندی جوابم را‏‎ ‎‏داد. آقا جداً از این رفتار او با من ناراحت‏‎ ‎‏شدند. او را جداگانه خواستند و گفتند:‏

‎ ‎‏رفتارت با مادر خیلی بد بود. امام حتی از این دست مسائل، به سادگی رد‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 516

‏نمی شدند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 517