خاطرات و نکته ها
توجه به همسر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

توجه به همسر

توجه به همسر

‏یک شب من در کنار امام و خانمشان نشسته‏‎ ‎‏بودم، امام به خانم گفتند: خانم، دارویت‏

‎ ‎‏را خوردی یا پاشم برایت آب بیاورم؛ چون وقت خوردن دارویت هست،‏‎ ‎‏خانم گفتند: نه، نخوردم، ولی الآن پا می شوم و می خورم. من که وظیفه‏‎ ‎‏خودم می دانستم که این کار را انجام دهم ولی با خنده گفتم: امشب شما‏‎ ‎‏برای خانم آب بیاورید، فردا شب خانم برای شما.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 521