مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

عنوان ونام پدیدآور: خاطرات خادمان وپاسداران امام خمینی. مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1387. مشخصات ظاهری:  247 ص.فروست: یادها؛ 35.ISBN:  978 - 964 - 212 - 011 - 6شابک:  وضعیت فهرست نویسی:  فیپا یادداشت:  کتابنامه: نمایه. موضوع: 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایـران، 1279ـ 1368. ـ ـشاگردان وپیروان ـ ـ خاطرات. 2. ایران ـ ـ تاریخ ـ ـ انقلاب اسلامی، 1357 ـ . ـ ـ خاطرات.شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ گروه تاریخ. مؤسسه چاپ ونشر عروج.رده بندی کنگره:  2 خ /4/ 1576          DSR                                           رده بندی دیویی:  084092/ 955شماره کتابشناسی ملی:  1317931                                                              

        کد/ م 2397

       

ARMORU~1

‏ ‏

 خاطرات خادمان وپاسداران امام خمینی

‎ ‎‎ ‎ ناشر:  چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

‎ ‎‎ ‎‏ ‏چاپ اول:  1387    

‎ ‎  شمارگان:  3000 نسخه         ‍      

‎ ‎  قیمت:  2400 تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏                    ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                            0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

  مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                            0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                            0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه IV