فصل اول : خاطرات عیسی جعفری
سفره افطاری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سفره افطاری

‏شب  های نوزدهم ماه مبارک رمضان که می شد حاج احمد آقا‏‎ ‎‏تهیه و ‏‎ ‎‏تدارک افطار می دید و در خانه ای که خانم امام سکونت داشت افطاری ‏‎ ‎‏می داد. هر کسی هم که متوجه افطار می شد می آمد، آزاد بود. شب  های ‏‎ ‎‏دیگر هیچ خبری نبود.‏

‏یکی از شب های نوزدهم من دو برادر جانبازم را‏‎ ‎‏هم سر آن سفره ‏‎ ‎‏افطاری بردم آن شب آیت الله خامنه ای و آقای رفسنجانی هم بودند. ‏‎ ‎‏جالب آنکه حضرات به امام گفتند که آقا‏‎ ‎‏ما‏‎ ‎‏دوست داریم افطاری در ‏‎ ‎‏کنار شما‏‎ ‎‏باشیم و افطار را‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏هم بخوریم. حضرت امام فرمودند که من ‏‎ ‎‏یک آب جوش با‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏می خورم و شام را‏‎ ‎‏باید پیش خانم بروم. ایشان ‏‎ ‎‏احترام خاصی به خانم داشتند. آن شب آب جوشی با‏‎ ‎‏آقایان خوردند و ‏‎ ‎‏سپس حرکت کردند و رفتند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 20