فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
قناعت مثال زدنی امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

قناعت مثال زدنی امام

‏یک خاطره ای که به یاد دارم به نقل از آقای عبدالله نوری است، ایشان ‏‎ ‎‏می گفت: قبل از سال ‏‏1342 حضرت امام در حیاطی که می نشستند جلوی ‏‎ ‎‏ایوان آن چند پله داشت. این پله هابه مرور زمان سائیده شده بود. امام ‏‎ ‎‏گفتند که بروید یک بنّابیاورید این پله هاراتعمیر کند. رفتند و یک بنّا‏‎ ‎‏آوردند. امام از او س‏‏و‏‏ال کردند که هزینه این پله ها‏‎ ‎‏چقدر است. بنّا‏‎ ‎‏یک ‏‎ ‎‏حساب و کتابی کرد و یک قیمتی گفت. امام فرمودند که اوستا‏‎ ‎‏نمی شود ‏‎ ‎‏که یک کاری بکنی هزینه اش کمتر از این در بیاید. بنّا‏‎ ‎‏فکری کرد و گفت ‏‎ ‎‏نه، چون چند تا موزائیک می خواهد، سیمان و شن هم می خواهد و من ‏‎ ‎‏کمترین قیمت را‏‎ ‎‏گفته ام. امام فرمودند که من راهی نشانت می دهم که ‏‎ ‎‏صرفه جویی اش بیشتر باشد اینکه اگر نگاه کنی پشت آجر ساییده نشده و ‏‎ ‎‏فقط روی آن ساییده شده لذا شما آجرها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏بردار ‏‏و زیرشان ملات بگذار ‏‎ ‎‏و سمت صاف آجرها را رو قرار بده. امام از همان ایام به صرفه جویی ‏‎ ‎‏توجه داشتند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 27