فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
حساسیت امام به اسراف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حساسیت امام به اسراف

‏فردی بود به اسم آقاسید مرتضی که مس‏‏و‏‏ول خرید بیت امام بود. ‏‎ ‎‏می‌رفت خرید می‌کرد می‌آورد و پولش را‏‎ ‎‏می‌گرفت. روزی یک کیلو ‏‎ ‎‏سبزی گرفته بود و امد. امام در حیاط در حال قدم زدن بودند که متوجه ‏‎ ‎‏شدند سبزی‌ای که دست سید مرتضی است زیاد به نظر می‌رسد. گفتند: ‏‎ ‎‏سید مرتضی چقدر سبزی گرفتی؟ سید مرتضی گفت: آقا‏‎ ‎‏یک کیلو. آقا‏‎ ‎‏فرمودند: تو که می‌دانی ما‏‎ ‎‏دو نفریم نیم کیلو سبزی بس‌مان است. نیم ‏‎ ‎‏کیلوی دیگر را‏‎ ‎‏در دفتر بگذار تا‏‎ ‎‏مصرف کنند. از این به بعد هم نیم کیلو ‏‎ ‎‏بیشتر برای ما‏‎ ‎‏سبزی نگیر.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 31