فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
دستور به صرفه جویی در مصرف برق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دستور به صرفه جویی در مصرف برق

‏روزی عده‌ای برای ملاقات حضرت امام آمده بودند. ایشان در صندلی ‏‎ ‎‏ملاقات که نشسته بودند یک لحظه متوجه شده بودند که یکی ـ دو چراغ ‏‎ ‎‏در دفتر و بیت روشن است لذا‏‎ ‎‏وقتی که ملاقات‌ها‏‎ ‎‏تمام شدند ایشان مرا‏‎ ‎‏صدا‏‎ ‎‏کردند و فرمودند: خانه من و اسراف، خانه من و فعل حرام؟ گفتم: ‏‎ ‎‏آقاجان مگر چه شده است؟ فرمودند: این برق‌ها‏‎ ‎‏چیست که روشن ‏‎ ‎‏است. گفتم آقاجان این یک لامپ مربوط به دفتر آقای صانعی است. ‏‎ ‎‏آقای صانعی هم همانجاایستاده بود، امام فرمودند: مال هر جایی‏‏ می‌خواهد ‏‎ ‎‏باشد، این برق‌ها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏خاموش کنید. مشخص بود که امام آن روز خیلی ‏‎ ‎‏ناراحت بودند چون پیش از آن دو بار تذکر داده بودند و این مرتبه سوم ‏‎ ‎‏بود که خیلی ناراحت شده بودند. حضرت امام وقتی که اتاقشان رابرای ‏‎ ‎‏رفتن به حسینیه و ملاقات بامردم حتی برای پنج دقیقه ترک می‌کردند ‏‎ ‎‏حتما‏‎ ‎‏لامپ اتاق را‏‎ ‎‏خاموش می‌نمودند. گاهی هم اتفاق می‌افتاد که ایشان ‏‎ ‎‏وسط راه برمی‌گشتند و یادشان می‌آمد که لامپ اتاق را‏‎ ‎‏خاموش نکرده‌اند ‏‎ ‎‏لذا‏‎ ‎‏برمی‌گشتند و لامپ را‏‎ ‎‏خاموش می‌کردند و دوباره راه می‌افتادند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 32