فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
مصرف به اندازه آب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مصرف به اندازه آب

‏از شیر‌‌های آب بیت گاهی اوقات خواهی نخواهی قطره‌ای آب می‌چکید ‏‎ ‎‏و ما‏‎ ‎‏بار‌ها‏‎ ‎‏می‌دیدیم که امام احساس می‌کردند واشر شیر کمی ضعیف ‏‎ ‎‏شده و دلیل چکه کردن آب هم همان واشر است. با آیفون زنگ می‌زدند ‏‎ ‎‏و خدمتشان می‌رفتیم. می‌فرمودند: این شیر خراب است درستش کنید. ‏‎ ‎‏می‌رفتیم لوله‌کش می‌آوردیم و برای اینکه هزینه‌ها‏‎ ‎‏زیاد نشود فقط واشر ‏‎ ‎‏آن را‏‎ ‎‏عوض می‌کردیم. بعضی وقت ها‏‎ ‎‏که لوله کش نبود و یا‏‎ ‎‏دیر می آمد ‏‎ ‎‏حضرت امام یک ظرف زیر شیر آب می گذاشتند و وقتی که خدمت ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 33

‏ایشان می رسیدیم می فرمودند: ببین چقدر آب جمع شده ، اگر بنا‏‎ ‎‏باشد ‏‎ ‎‏در هر منزلی اینقدر آب هدر برود، چقدر می شود .امام در مصرف آب و ‏‎ ‎‏برق خیلی توجه داشتند که اسراف نشود. ‏‏درخت‌ها‏‎ ‎‏و گل‌‌های حیاط بیت ‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏گاهی اوقات بچه‌ها‏‎ ‎‏آب پاشی ‏‏می‌کردند، ‏‏اگر حضرت امام ‏‏احساس ‏‎ ‎‏می‌کردند که از آب شهری استفاده شده ناراحت ‏‏می‌شدند اما‏‎ ‎‏خیالشان ‏‎ ‎‏راحت بود که از آب چاه است با‏‎ ‎‏وجود آن نیز به باغبان‌ها تاکید ‏‎ ‎‏می‌کردند که در مصرف آب چاه نیز صرفه‌جویی کنند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 34