فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
منع شدن امام از روزه داری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

منع شدن امام از روزه داری

‏حضرت امام از سال 1360 که سکته کردند و به بیمارستان جماران آمدند ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 47

‏از سوی دکتر‌ها‏‎ ‎‏از گرفتن روزه منع شدند و ایشان به اجبار روزه ‏‎ ‎‏نمی‌گرفتند و مقید بودند و اشکال می‌دانستند خلاف آن عمل کنند. ایشان ‏‎ ‎‏تعصبی نبودند که بگویند نه مثلامن روزه می‌گیرم و بمیرم بهتر از آن ‏‎ ‎‏است که روزه نگیرم. البته تعصب دینی راداشتند اما‏‎ ‎‏از روی مرز قانون. ‏‎ ‎‏چون دکتر‌ها‏‎ ‎‏دستور داده بودند، امام روزه نمی‌گرفتند. ایشان با‏‎ ‎‏اینکه ‏‎ ‎‏روزه نبودند اما‏‎ ‎‏کسی ‏‏نمی‌فهمید. ایشان آن قدر ‏‏مخفیانه افطار می‌کردند و ‏‎ ‎‏عمل می‌کردند که اگر کسی دو روز یاپنج روز در کنار امام بود اصلا‏‎ ‎‏متوجه نمی‌شد که امام روزه هستند یا‏‎ ‎‏نه؛ به همین دلیل اول ماه رمضان ‏‎ ‎‏دستور می‌دادند که دیگر غذا‏‎ ‎‏درست نکنید، آتش برای درست کردن غذا‏‎ ‎‏روشن نکنید. ایشان هر چه در‏‎ ‎‏خانه بود همان رابه صورت مخفیانه ‏‎ ‎‏می‌خوردند و هیچ مشخص نمی‌شد که امام روزه نیستند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 48