فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
درباره حاج سید احمد آقا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

درباره حاج سید احمد آقا

‏روز اولی که وارد بیت امام شدم شناختی نسبت به حاج سید احمد آقا‏‎ ‎‏نداشتم. امادر همان دو ـ سه روز اول به ابعاد روحی ایشان پی بردم و ‏‎ ‎‏دیدم که چگونه مثل پروانه دور امام می‌چرخیدند. تمام هدفش این بود ‏‎ ‎‏که حضرت امام از ایشان راضی باشد. حاج سید احمد آقا‏‎ ‎‏امام را‏‎ ‎‏نه تنها‏‎ ‎‏یک پدر بلکه به عنوان رهبر به شمار می‌آورد و امام را‏‎ ‎‏همیشه «امام» ‏‎ ‎‏خطاب می‌کرد. او کوچک‌ترین کاری را‏‎ ‎‏بدون اجازه امام انجام نمی‌داد. ‏‎ ‎‏آن اوایل انقلاب، در جریان اوج ترو‌رها‏‎ ‎‏هر کسی که به دیدار امام می‌آمد ‏‎ ‎‏خود حاج احمد آقا‏‎ ‎‏کنترل می‌کرد و حفاظت بیت را‏‎ ‎‏عهده‌دار بود. اگر در ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 66

‏آن روز‌ها‏‎ ‎‏حاج سید احمد آقا‏‎ ‎‏کمر همت نبسته بود معلوم نبود چه بلایی ‏‎ ‎‏سر بیت می‌آمد. ایشان فداکاری می‌کرد و مستقیما‏‎ ‎‏حفاظت بیت را‏‎ ‎‏بر ‏‎ ‎‏عهده گرفت.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 67