فصل دوم : خاطرات سید رحیم میریان
شخصیت و رفتار حاج احمد آقا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شخصیت و رفتار حاج احمد آقا

‏حاج احمد آقا‏‎ ‎‏به تمام اعضای دفتر احترام خاصی قائل بود. سعی می‌کرد ‏‎ ‎‏فرقی بین بچه‌ها‏‎ ‎‏نگذارد هر یک از بچه‌ها‏‎ ‎‏که از ایشان دعوت می‌کرد ‏‎ ‎‏دعوتش را‏‎ ‎‏می‌پذیرفت. باخنده و خوشرویی با‏‎ ‎‏بچه‌ها‏‎ ‎‏رفتار می‌کرد. ‏‎ ‎‏تواضع و فروتنی خاصی نسبت به دوستان و رفقا‏‎ ‎‏داشت. ماه رمضان‌ها‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏آن همه گرفتاری که در موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) داشت می‌آمد ‏‎ ‎‏و پیش آقایانی که مسائل شرعی جواب می‌دادند می‌نشست و مسائل را‏‎ ‎‏جواب می‌داد. ‏‏افتخار هم می‌کرد که یک مساله را جواب دهد چون معتقد ‏‎ ‎‏بود بزرگ‌ترین ثواب را می‌برد. ‏‏در عین حال تعصب هم نداشت و همیشه ‏‎ ‎‏واقعیت‌ها را در نظر داشت.‏


کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 68

‏با بچه‌ها و خانواده شهدا با احترام رفتار می‌کرد. بچه‌‌های شهدا را‏‎ ‎‏بدون هماهنگی قبلی به حضور می‌پذیرفت و کم و بیش اگر برنامه عقد ‏‎ ‎‏داشتند آقای توسلی را خبر می‌کرد و با هم برای عروس و داماد خطبه ‏‎ ‎‏عقد می‌خواندند. در امور سعی داشت از ‏‏نظم امام پیروی کند. وعده‌هایش ‏‎ ‎‏سر ساعت بود و به تمام وعده‌هایش عمل می‌کرد. بیش‌ترین وقتش را‏‎ ‎‏صرف نظارت بر چاپ آثار و نوشته‌‌های امام می‌کرد.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 69