فصل سوم : خاطرات سید احمد بهاء الدینی
شروع ارتباط بابیت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شروع ارتباط بابیت امام

‏من از سال 1360 پس از جریان هفتم تیر بنا‏‎ ‎‏بر احساس تکلیفی که کردم ‏‎ ‎‏خدمت امام رسیدم و یکی از خدمتگزاران امام شدم. خدمت امام رسیدم ‏‎ ‎‏و از آنجاکه اهل قم بودم و با‏‎ ‎‏آقای یزدی ارتباط داشتم و امام نیز ‏‎ ‎‏مدتی‏‏ در منزل آقای یزدی اقامت داشتند از طرف ایشان به بیت امام ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 75

‏معرفی شدم.‏

‏در روند خدمتگزاری امام از نزدیک شاهد رفتار و کردار آن بزرگوار ‏‎ ‎‏بودم و از این افتخار، که طی این مدت فقط افراد معدودی می‌توانستند ‏‎ ‎‏به داخل منزل امام رفت و آمد کنند و من نیز یکی از آنها‏‎ ‎‏بودم خدا‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏سپاسگزار هستم.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 76