فصل سوم : خاطرات سید احمد بهاء الدینی
اعمال مستحبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعمال مستحبی

‏ما‏‎ ‎‏موظف بودیم در کنار اتاق امام باشیم تا‏‎ ‎‏چنانچه مشکلی پیش آمد ‏‎ ‎‏سریع اقدام کنیم. لذا‏‎ ‎‏گاهی صدای تنفس امام را‏‎ ‎‏هم می‌شنیدیم. امام ‏‎ ‎‏هنگام وضو گرفتن کلیه مستحبات و دعاهای وضو را‏‎ ‎‏به جا‏‎ ‎‏می‌آوردند. ‏‎ ‎‏ایشان در نماز نافله بعد از نمازهای واجب، در رکعت اول بعد از حمد، ‏‎ ‎‏آیه الکرسی، و آیه 17 و 18 سوره آل‏‏‌‏‏عمران راقرائت می‌کردند و در ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 83

‏رکعت دوم آیات 25 و 26 آل‏‎ ‎‏‌‏‏عمران را‏‎ ‎‏می‌خواندند.‏

‏در قنوت نمازها‏‎ ‎‏نیز تا آنجا که من شنیدم آیه «ربنا آتنا فی الدنیا‏‎ ‎‏حسنه و...» بود. البته در قنوت نماز شب آنچه شنیده بودم توام با‏‎ ‎‏صدای ‏‎ ‎‏گریه و خیلی طولانی بود.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 84