فصل سوم : خاطرات سید احمد بهاء الدینی
برخورد امام باخانواده شهدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

برخورد امام باخانواده شهدا

‏امامی که در برابر ابر قدرت‌ها‏‎ ‎‏مثل کوه می‌ایستادند، وقتی یکی از خانواده ‏‎ ‎‏شهدا‏‎ ‎‏و یا‏‎ ‎‏یک برادر جانباز به خدمت ایشان می‌رسید، بسیار احساس ‏‎ ‎‏عجز و شرمندگی می‌کردند. این احساس را‏‎ ‎‏بارها‏‎ ‎‏اظهار کرده بودند. ‏‎ ‎‏می‌فرمودند: من احساس حقارت می‌کنم وقتی پدر شهیدی به دیدار آقا‏‎ ‎‏می‌آمد و مادر معرفی او می‌گفتیم که آقا‏‎ ‎‏ایشان پدر سه شهید یا‏‎ ‎‏چهار ‏‎ ‎‏شهید هستند امام حالت شرمندگی به خود می‌گرفتند.‏

‏از افرادی هم که در راه انقلاب صدمه‌ای دیده بودند، دلجویی و به ‏‎ ‎‏آنان محبت می‌کردند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 87