فصل سوم : خاطرات سید احمد بهاء الدینی
بیماری امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بیماری امام

‏تقریبا بیست روز قبل از رحلت، ناراحتی قلبی به امام عارض شد. ‏‎ ‎‏پزشکان آمدند و از قلب امام نوار گرفته و ایشان را‏‎ ‎‏در اتاق خودشان ‏‎ ‎‏تحت مراقبت ویژه قرار دادند. سرم دست ایشان بود و من هم در خدمت ‏‎ ‎‏امام بودم.‏

‏بیاد دارم که یکی ـ دو روز قبل از رفتن به بیمارستان حالشان بهتر ‏‎ ‎‏شد و حتی نماز را‏‎ ‎‏ایستاده خواندند.‏

‏تا‏‎ ‎‏اینکه روزی فشار خون ایشان پایین آمد، بلافاصله آزمایش گرفته ‏‎ ‎‏شد، عکس‏‏‌‏‏برداری شد و مشخص شد که معده خونریزی کرده است. ‏‎ ‎

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 96

‏تشخیص بیماری بدین صورت بود که پزشکان مقداری خون در مدفوع ‏‎ ‎‏آقا‏‎ ‎‏دیده بودند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 97